drs Harry J.M. van Velthoven

Bordeslaan 5
5223 MJ ’s-Hertogenbosch
T 0031 (0)73 822 49 50
M 0031 (0)6 53 712 670
E info@vanvelthoven.com

Visie

In alle tijden….

is het voor ondernemingen en andere organisaties belangrijk een scherp profiel te hebben, op tijd de bakens te verzetten, de juiste mensen op de juiste plek te hebben, een inspirerende werksfeer te bieden en bedrijfsprocessen op orde te hebben, onderscheidende en hoogwaardige producten en diensten aan te bieden, goede relaties te onderhouden, tijdig de verandering in te zetten!
 

Vandaag....

ervaren we wind uit steeds wisselende richtingen, voortdurende turbulentie, toenemende complexiteit intern en in de omgeving. Met hogere druk, oplopende maatschappelijke eisen en verwachtingen, permanent gebrek aan tijd en rust om even stil te staan, als organisatie en als ’mens in en aan het werk’.

Het werken aan wat u belangrijk vindt lijkt steeds lastiger en weerbarstiger.
 

Morgen….

eigenlijk nú, wilt u stappen zetten, de beweging inzetten, realiseren, reflecteren én acteren! Omgaan met snel smeltende zekerheden en vanzelfsprekendheden, nieuwe inzichten volgen, uw organisatie van lef en energie voorzien! Het beschikbare potentieel écht inzetten. De kansen voor de toekomst pakken.
 
De juiste weg? De stappen?
Als organisatiekundige denk ik graag met u mee over de kortste weg naar de kern. Over het wat en het hoe bij het kiezen van richting en strategie. Over mens en werk, over verandering en ontwikkeling. Met versterkende vragen, analyse, creativiteit en humor. Luisteren, uitdagen, ruimte zien, krachten en kwaliteiten helpen inzetten, gerichte dynamiek veroorzaken: Inzicht, Inzet, Invoeren, Impact!
 
'Ik geloof niet in trucendozen.....' Lees hierover meer onder 'Inspiratie'
Harry van Velthoven
Naar de kern....
Versailles Cedar...
© Van Velthoven